Abú ar-Rajhán al-Birúní (2)

24. června 2007 v 19:06 |  Kdo byl kdo
Abú ar-Rajhán al-Birúní
(2)
narozen: 973
zemřel: ?1048
V době, kdy se al-Birúní narodil, slavný arabský chalífát už sice dávno neexistoval a v islámském světě spolu soupeřilo množství větších i menších říší, ale z hlediska vědy to bylo období největšího rozkvětu. V 7. stol. začali Arabové přebírat od poloviny8. stol. do poloviny 13. stol. takzvaná "arabská věda" daleko přesahovala vědu evropskou. (Od 6. do 11. stol. lze o evropské vědě hovořit jen velmi obtížně.)
Stejně jako později evropští učenci byli i Arabové tak oslněni dokonalostí antických teorií, že se na nich jen zřídka odvážili něco měnit. Především se to týkalo astronomie. Arabové významně zpřesnili astronomická pozorování a přitom zůstávali v zajetí aristotelsko-ptolemaiovského modelu, podle kterého je Země pevným, nehybným středem vesmíru. Přesto se našlo několik odvážných učenců, kteří o správnosti Ptolemaiova modelu zapochybovali. První z nich byl právě al-Birúní. Nebyl rodilý Arab, nýbrž Íránec ze Střední Asie, z oblasti, která se v arabštině nazývala Mávará'annahar. Zdejší obyvatelé přijaly islám až dávno, ale z kulturního hlediska byla tato oblast křižovatkou nejrůznějších vlivů a myšlenek. Právě tudy putovalo z Číny na Západ hedvábí a vynálezy jako papír nebo později střelný prach, střetávalo se tu a prolínalo působení řecké, perské, arabské a indické civilizace.
Al-Birúní byl univerzální učenec, který dokázal využít myšlenkové bohatství všech čtyř kultur. Narodil se v Chorezmu u Aralského jezera a nějakou dobu žil ve starobylé Buchaře, ve stejné době, kdy zde působil také jeho slavný současník a přítel Avicenna. Později ho ale přetáhl ke svému dvoru sultán Mahmúd z Ghazní, jehož říše se táhla od Aralského jezera až ke Kašmíru. Spolu s nám se al-Birúní zúčastnil výbojných tažení a mohl důkladné poznat tamní vědu a filozofii. Al-Birúního knihy o Indii jsou dodnes neocenitelným pramenem informací. Dokonale ovládl sanskrtu a znal samozřejmě i řečtinu, perštinu a arabštinu. Ve spise Památníky dávných pokolení al-Birúní systamaticky porovnal kalendáře různých asijských národů, aby bylo možné přepočítávat data z jednoho kalendáře do druhého. V tomto spise se ale zmiňuje také o pohybu Země. Je možné, že inspiraci získal právě i Indii. Al-Birúní pochyboval o správnosti složitého Ptolemaiova modelu: Proč by se měl celý vesmír otáčet kolem Země, když se pohyb Slunce a hvězd dá mnohem snáze vysvětlit denní rotací Země kolem své osy: Al-Birúní však předpokládal i další, oběžný pohyb Země a zřejmě se blížil k vytvoření heliocentrického systému. Jeho Kniha perel obsahuje nejdokonalejší přehled středověké mineralogie. Pomocí Archimédovy hydrostatické metody velmi přesně určil měrnou hmotnost devíti různých kovů.
Dle jeho poznámek usuzujeme, že napsal asi 113 děl, z nichž se nám však dochovaly pouhé zlomky.
Zemřel r 1048 v Ghuzní. V té době vtrhl do kulturního světa kmen Seldžuků, až dosud kočující na sever od Aralského jezera. a v islámském světě začalo nové překrajování hranic.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama